Община Брезово започва да налага марката „БИО БРЕЗОВО“. Това ще се случи, чрез изпълнение на проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марката „БИО БРЕЗОВО“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване включването на уязвими групи“.

Община Брезово ще изпълнява проекта съвместно с Аграрен университет – Пловдив. Споразумение за партньорство сключиха кметът Христо Енков и ректорът на висшето училище проф. д-р Христина Янчева..

Договорът с Програмния оператор е на стойност 362 765.00 лв с вкл ДДС.