Община Брезово и Аграрният университет обединяват усилия по създаване и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“. Това ще се случи в рамките на проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марката „БИО БРЕЗОВО“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване включването на уязвими групи“, стана ясно днес на встъпителна пресконференция.

Проектът на стойност 362 000 лева се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими
групи“ на Норвежкия финансов механизъм. По него ще се разработи стандарт за качество на биологично произвежданата и преработване земеделска продукция.

„Ние сме първата община, която работи по такава иновация и вярваме, че ще доведем проекта до успешен край. Амбицията ни е да  ревърнем Брезово в първата зелена община в България“ каза кметът на община Брезово Христо Енков.

Създаването на марка ще спомогне за реклама на региона в национален и европейски мащаб и ще увеличи стойността на продукцията, прогнозира ръководителят на проекта от страна на Аграрния университет и зам.-ректор по научната дейност проф. д-р Владислав Попов.
Стандартът ще надгради сертификацията за биологично производство. По проекта ще бъдат обучени и безработни, за да бъдат привлечени към каузата. До началото на есента се очаква да е разработена документацията за стандарта и да започне обучение на производители и
преработватели.

„Все повече се цени местното производство и традиционни продукти, затова смятам, че този стандарт ще е успешен и ще послужи като пример за други общини. Предстои изработването на лого, което да осигури визуалната идентичност, на интернет платформа, както и интерактивна карта на региона за лесна ориентация. Върху нея ще бъдат отбелязани обектите, където се произвежда и потребява продукция с марка „БИО БРЕЗОВО“, уточни доц. д-р Ана Карова от Аграрния университет.

Ректорът проф. д-р Христина Янчева, че категорична, че университетът ще продължава да работи усилено с местната власт и да трансферира знания към малките общини, където хората се занимават основно със земеделие.