Община Брезово и Аграрният университет стартират първите обучения по проекта за изграждане на нов икономически модел за биологично и устойчиво земеделие в общината – „БИО Брезово“. Обученията са безплатни. Те ще бъдат проведени на три етапа – първи етап ще бъде насочен към безработни, втори етап към земеделски производители и трети етап към работодатели.

Единственото условие за желаещите да се запишат в обученията за безработни е да са пълнолетни. Датите са 11 и 12 април, а времетраенето на лекциите е 9 часа с включени безплатен обяд и 2 кафе паузи. Обучението ще се проведе в сградата на общинската администрация, в Заседателната зала на 4-ти етаж от 9:30 ч. Предвиден е транспорт за пътуващите от околните села.

В края на втория ден присъствалите ще получат сертификат за успешно приключило обучение. Завършилите ще имат възможност да надградят знанията си със следващите групи от земеделски производител.