Био Брезово
Гарант за качество в биопроизводството

Притежатели на марката

Какво е
Био Брезово?

Обединение на фермери, преработватели, биопроизводители, граждани, академична общност и публична администрация за устойчиво управление на местните ресурси.

Станете БИО

Сдобийте се с марката стъпка по стъпка.

Често задавани въпроси

Доброволна частна схема за сертификация.

Всеки оператор, който произвежда, преработва или разпространява продукти в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848, притежава валиден сертификат за съответствие и осъществява дейността си на територията на Община Брезово.

Обхватът на продуктите е съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) н. 834/2007 на Съвета и местоположение на дейността на територията на Община Брезово.

Допустимо е да се включат и козметични продукти, които не са в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848, но са сертифицирани съгласно частни стандарти за био и/или натурална козметика, произведена с био суровини, които позволяват проследимост и безспорно идентифициране на произхода на суровините.