Бенефициент

Брезово е община,  притежаваща не само изключителни природни дадености, но и редица други предпоставки за развитие на биоземеделие: висококвалифицирани специалисти, заинтересовани предприемачи и достатъчно работна ръка.  На територията на общината, в която попадат части от  Горнотракийската низина и Средна Гора, има почти 300 000 декара обработваема земя.

В обхвата на общината няма  химически заводи или обекти на тежката индустрия, благодарение на което въздухът е кристално чист, а климата, почвите, водите и горите са напълно подходящи за развитие на биоземеделие и производството на чисти храни и продукти. 

Община Брезово е първата в България, която работи усилено за създаване на нов икономически модел за биологично и устойчиво земеделие в областта. Нещо повече, по думите на бившия кмет г-н Христо Енков, местната власт има амбицията „да превърне Брезово в първата зелена община в България“. Надяваме се, че създаването на марка „Био Брезово” ще спомогне за реклама на региона в национален и европейски мащаб, което от своя страна ще увеличи стойността на продукцията. Ако ние успеем, то много други общини ще последват примера ни.

Създаването на марка и център ще спомогне за реклама на региона в национален и европейски мащаб и ще увеличи стойността на продукцията казва ръководителят на проекта от страна на Аграрния университет и зам.-ректор по научната дейност проф. д-р Владислав Попов – „Стандарт „Био Брезово“ ще надгради сертификацията за биологично производство.“

„Все повече се цени местното производство и традиционни продукти, затова смятам, че този стандарт ще е успешен и ще послужи като пример за други общини уточнява Доц. Д-р Анна Карова.

Община Брезово е доказал се добър партньор, с текущи активни проекти, целящи развитие на общността, инфраструктурата, начина на живот. Изключителната природа, чистата сертифицирана земя и въздух, предразполагат за инвестиране във всички сектори на земеделието и туризма.