Община Брезово представи биоземеделие и биоживотновъдство на изложението АГРА 2024 г., на което беше даден старт на 20.02.2024 г. в Международния панаир в гр. Пловдив и продължи до 24.02.2024 г.

За първа година община Брезово е със собствен щанд на международното земеделско изложение АГРА 2024 г., Биологични производители от района и ръководството на Центъра по биоземеделие представиха два проекта: „Изграждане на Консултативен център за биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“; „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“. Община Брезово беше представена на мащабното изложение и със своите природни, исторически и възрожденски забележителности. На щанда на общината и на откриването присъства кметът на община Брезово – инж. Калин Калапанков. По-късно през същия ден, ректорът на Аграрния университет в Пловдив – проф. Христина Янчева и зам.-ректорът – проф. Владислав Попов посетиха щанда, дегустираха биопродуктите мед и чай и разговаряха с присъстващите. Щандът на общината беше активен до 23.02.2024 г.

Изложители от община Брезово бяха:

Bulgarian OrganiRose – село Златосел;
Hamsa Herbs – село Розовец;
Биологична пчелна ферма „Попови“ – село Зелениково;
Рашко и Добри Петрови – село Бабек;
Redhills – град Брезово

Равносметката за нас:

• Град Брезово, Консултативния център за биоземеделие и марка „БИО БРЕЗОВО“ се популяризираха и представиха пред земеделското общество успешно.
• На информационния щанд имахме гости от ръководствата на висшите училища и научни институти от цяла България, включително бивш заместник – министър в Министерството на земеделието и храните, представители на международни организации и други заинтересовани лица. Представители на различни общини бяха впечатлени от проектите, по които работим, и изявиха желание за бъдещи общи инициативи и ноу-хау.
• Получихме покана за международно изложение.
• Няколко медии ни интервюираха и ще отразят нашите цели и визия в бъдещите дни.

Благодарим на всички, включили се в инициативата ни, и на всички, които подкрепят целите и идеите ни!

Специални благодарности към изложителите – изключителни хора, работещи по биологичен начин, за да го има българското!

За нас, вярваме, следват още по-добри дни и се надяваме следващата година отново да представим „Био Брезово“ в Международния панаир – Пловдив вече с постигнати цели, създадено сдружение в подкрепа на биоземеделието и изграден консултативен център!