На най-важните аспекти от биологичното земеделие и екологичното фермерство се спряха преподавателите от Аграрния университет в  Пловдив доц. д-р Анна Карова и гл. асистент д-р Йордан Йорданов.  На 4 и 5 юли те изнесоха поредица от изключително интересни лекции пред своите слушатели –  12  безработни лица от целевата група от община Брезово, които се записаха в курса на обучение.  Двамата лектори отговориха на много въпроси на курсистите, дълбоко впечатлени от възможностите на напълно чистото от химия земеделие, което вече набира популярност в целия свят.