На  20-и и 21 юни участниците в курса присъстваха на лекциите на доц. дн Петър Борисов и доц. д-р Костадин Костадинов от Аграрен университет – гр. Пловдив, посветени на икономическата обосновка и рационално планиране като фундамент за успеха на всеки земеделски проект.  10 души взеха участие в обучението по Проекта „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Програмата е финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.