Доц. д-р Анна Карова и гл. асистент д-р Йордан Йорданов от Аграрен университет – гр. Пловдив, партньор по проекта, проведоха обучение на тема „Технологии за биологично производство“ на 11 и 12 юли в община Брезово. Те разясниха основните технологии за биологично производство. На обучението присъстваха 13 човека от целевата група.

За успешно приключилите обучения всеки един от тях получи по четири сертификата. Те бяха връчени от кмета на община Брезово г-н Христо Енков.

С това обучение завърши вторият цикъл от обучения по СКД 4 „Обучения на безработни лица“.