Община Брезово и Аграрният университет продължават обученията на безработни лица по проекта за изграждане на нов икономически модел за биологично и устойчиво земеделие в общината – „БИО Брезово“. На 14 и 15 юни в сградата на общината бе представена темата „Изграждане на предприемачески умения за стартиране и управление на собствен бизнес в областта на земеделието и животновъдството“. Доц. дн Петър Борисов и асистент Иванова, преподаватели от Аграрния университет в гр. Пловдив, много подробно се спряха на предпоставките и условията, необходими за създаването и развитието на предприемачески умения в областта на земеделието и животновъдството. В курса взеха участие 10 човека от целевата група. Инициативата бе поредната стъпка от усилията за намаляване на бедността и безработицата на територията на общината.